Alexandra Larsson: Att ta plats i samhället

Nov. 15, 2017 by

– Jag kommer att prata om kampen för transpersoners rättigheter och hur vi som grupp tog plats i samhället, organisationerna och i politiken. Hur det faktiskt gick att förändra något som vi först tyckte var nästan övermäktigt, nämligen lagarna, säger Alexandra Larsson.

Lena Lennerhed: Kampen för sexuella friheter och rättigheter i fokus

Okt. 31, 2017 by

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria och hennes forskning har fokuserat på idéer och föreställningar om sexualitet och kön. – Jag kommer att prata om kampen för sexuella friheter och rättigheter i ett idéhistoriskt perspektiv. Till exempel om kampen för sexualupplysning, rätten till abort och preventivmedel, kampen för hbtq-personers rättigheter.