Hanna Sejlitz: Viktigt att normbrytande grupper kommer till tals

Okt. 26, 2017 by

Hanna Sejlitz är generalsekreterare i Sveriges Dövas Riksförbund. Dessutom medverkar hon på 100 % kamp – Sveriges framtid.
– Jag kommer att prata om dövas kamp för våra språkliga rättigheter och vår kultur, säger hon.

Rita Paqvalén: Kunskap är ett gott medel i kampen

Okt. 18, 2017 by

Kampen mot diskriminering är långt ifrån över, men genom att lära oss mer om kampens historia blir vi väl rustade för att fortsätta kämpa för lika rättigheter och lika möjligheter. Det säger Rita Paqvalén, projektledare för Finland 100 – I regnbågens färger, verksamhetsledare för servicen Kultur för alla och – inte minst – en av talarna på konferensen 16 november.

Liv, död och demokrati – tre snabba frågor till Christine Bylund

Okt. 11, 2017 by

Det handlar om liv och död, och om demokrati. När Christine Bylund intar scenen på 100% kamp – Sveriges framtid kommer funktionalitet och funktionsrätt att stå i fokus – hur personer med normbrytande funktionalitet har haft det, har det och hur detta syns i samhället.