Alexandra Larsson: Att ta plats i samhället

Nov. 15, 2017 by

– Jag kommer att prata om kampen för transpersoners rättigheter och hur vi som grupp tog plats i samhället, organisationerna och i politiken. Hur det faktiskt gick att förändra något som vi först tyckte var nästan övermäktigt, nämligen lagarna, säger Alexandra Larsson.

Lena Lennerhed: Kampen för sexuella friheter och rättigheter i fokus

Okt. 31, 2017 by

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria och hennes forskning har fokuserat på idéer och föreställningar om sexualitet och kön. – Jag kommer att prata om kampen för sexuella friheter och rättigheter i ett idéhistoriskt perspektiv. Till exempel om kampen för sexualupplysning, rätten till abort och preventivmedel, kampen för hbtq-personers rättigheter.

Hanna Sejlitz: Viktigt att normbrytande grupper kommer till tals

Okt. 26, 2017 by

Hanna Sejlitz är generalsekreterare i Sveriges Dövas Riksförbund. Dessutom medverkar hon på 100 % kamp – Sveriges framtid.
– Jag kommer att prata om dövas kamp för våra språkliga rättigheter och vår kultur, säger hon.

Rita Paqvalén: Kunskap är ett gott medel i kampen

Okt. 18, 2017 by

Kampen mot diskriminering är långt ifrån över, men genom att lära oss mer om kampens historia blir vi väl rustade för att fortsätta kämpa för lika rättigheter och lika möjligheter. Det säger Rita Paqvalén, projektledare för Finland 100 – I regnbågens färger, verksamhetsledare för servicen Kultur för alla och – inte minst – en av talarna på konferensen 16 november.

Liv, död och demokrati – tre snabba frågor till Christine Bylund

Okt. 11, 2017 by

Det handlar om liv och död, och om demokrati. När Christine Bylund intar scenen på 100% kamp – Sveriges framtid kommer funktionalitet och funktionsrätt att stå i fokus – hur personer med normbrytande funktionalitet har haft det, har det och hur detta syns i samhället.