Posted by on oktober 11, 2017

När Christine Bylund intar scenen på 100% kamp – Sveriges framtid kommer funktionalitet och funktionsrätt att stå i fokus – hur personer med normbrytande funktionalitet har haft det, har det och hur det syns i samhället.

Vad kommer du att prata om på konferensen, det vill säga vilken kamp- eller MR-fråga?

– Jag kommer att prata om funktionalitet och funktionsrätt. Hur personer med normbrytande funktionalitet har haft det och har det och hur detta syns i samhället.

Varför tycker du att den frågan är aktuell och viktig?

– Den är viktig för att den är på liv och död. Den som inte får det stöd den behöver från samhället riskerar att inte överleva. Men det är också en demokratifråga – vem kan ta del av samhället, och framförallt vara med och forma det.

Varför tycker du att människor ska komma till konferensen?

– För att det är viktigare än på länge att tänka kring mänskliga rättigheter, kulturarv och framtiden – vilka röster och grupper som syns och hörs och på vilket sätt.

 

Posted in: Blogg