Posted by on oktober 26, 2017

Hanna Sejlitz

Hanna Sejlitz är generalsekreterare i Sveriges Dövas Riksförbund, och dessutom medverkar hon på 100 % kamp – Sveriges framtid.
– Jag kommer att prata om dövas kamp för våra språkliga rättigheter och vår kultur, säger hon.

Hanna Sejlitz har varit engagerad i dövrörelsen och i andra rättighetsorganisationer i olika roller sedan 30 år tillbaka. Hon har också varit aktiv internationellt både inom politik och idrott, och i många år var hon en del av Sveriges basketlandslag för döva och vann då Deaflympicsguld.

Den MR-fråga hon har valt att ta upp på konferensen är dövas kamp för sin kultur och sina språkliga rättigheter.

– Det handlar om rätten att vara respekterad för den vi är utan att samhället ska gå in och korrigera eller straffa för att vi ska passa in i samhällsnormen samt konsekvenserna av 1900-talets hårda förtryck där det svenska teckenspråket inte fick användas i skolan. Men jag ska också prata om styrkan och kraften som finns i dövas kulturella och språkliga gemenskap både nationellt och internationellt.

Varför tycker du att den frågan är aktuell och viktig?

– Det är viktigt att olika normbrytande grupper kommer till tals och diskriminerande samhällsstrukturer och normer synliggörs. De stora konsekvenser det kan få när människors mänskliga rättigheter inte respekteras är inte ok och inte värdigt ett modernt samhälle. Insatser görs för förbättringar men det går alldeles för långsamt och ibland går utvecklingen till och med bakåt. Frågan måste prioriteras mycket högre.

Varför tycker du att människor ska komma till konferensen?

– Alla – oavsett vem och vad denne gör – kan göra något för att bidra till förändring mot det bättre. Medvetandegörande och ökad kunskap är ett viktigt steg på vägen och här kan konferensen göra en viktig skillnad.