Att ändra framtiden

Konferensen 100 % kamp – Sveriges framtid med tema mänskliga rättigheter och kulturarv är en del av projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden. Projektet vill visa och berätta om olika människorättskamper i Sverige; kampen för att leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön och ursprung. Syftet är att synliggöra människors olika villkor, bidra till ett mer inkluderande samhälle och visa att förändring går att åstadkomma.

För oss är det viktigt att visa och ge exempel på att mänskliga rättigheter inte kommer till av sig själv, utan ofta föregås av en kamp, en vilja till förändring och en dröm om ett bättre liv. Under projektets gång har flera böcker producerats och inte minst vandringsutställningen 100 % kamp – Sveriges historia. Konferensen sätter nu punkt för projektet Heterogena kulturarv. Men det är på intet sätt ett avslut – nu mer än någonsin är det viktigt att visa vilken kraft den medborgerliga kampen har och vilken resurs vårt gemensamma kulturarv kan vara för att belysa frågeställningar om allas lika värde och rätt till kultur. Med andra ord, nu kör vi!

Utställning:

100 % kamp – Sveriges historia

Rättighetskamperna har varit och är många i den svenska historien och samtiden. 100 % kamp – Sveriges historia berättar om de många rättighetskampernas Sverige. Om människor som har kämpat och de som fortfarande kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom olika teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung.

Utställningen 100 % kamp – Sveriges historia öppnar 14 oktober på Sundsvalls museum.

Under 2018 kommer utställningen visas på Historiska museet i Stockholm.

Böcker:

  •  100 % kamp : 50 rättighetskamper i Sverige 1890 – 2017

Tre filmer från bokreleasen av 100 % kamp, inspelat 8 mars 2017 på Västmanlands läns museum.

 Alexandra Larsson, föredrag från bokreleasen av 100 % kamp.

Helene Lööw, föredrag från bokreleasen av 100 % kamp.

Alexander Bengtsson, föredrag från bokreleasen av 100 % kamp.

Media:

Press om 100 % kamp-rättighetskämpar

Projektet uppmärksammas av Sveriges Radio, Kulturnytt:

Anna Furumark intervjuas om nationalism och kultur i Almedalen 2015.

Arbetet, Frågor om framtidens rättighetskämpar

ST, Hon stod upp mot Nordfront

Kulturrådet, Historisk kamp i sundsvall