Posted by on oktober 31, 2017

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria. Hennes forskning har i första hand fokuserat idéer och föreställningar om sexualitet och kön. Han har bland annat skrivit om 1960-talets svenska sexliberalism och analyserat sexuella reformer i historien. År 2008 utkom Historier om ett brott. Illegala aborter i Sverige på 1900-talet, och under 2017 utkommer Kvinnotrubbel. Legal abort i Sverige 1938-1974. Från och med 2017 ingår Lennerhed tillsammans med historikern Jens Rydström vid Lunds universitet i ett VR-finansierat forskningsprojekt med namnet När staten inte räcker till. Aids och det civila samhället.

Vad kommer du att prata om på konferensen, det vill säga vilken kamp- eller MR-fråga?

– Jag kommer att prata om kampen för sexuella friheter och rättigheter i ett idéhistoriskt perspektiv. Till exempel om kampen för sexualupplysning, rätten till abort och preventivmedel, kampen för hbtq-personers rättigheter.

Varför tycker du att den frågan är aktuell och viktig?

– Dessa frågor är i hög grad aktuella i världen och i Sverige. I Sverige diskuteras till exempel transpersoners rättigheter. Andra frågor som kommit upp är krav på samvetsklausul får personal i abortvården – hur går det ihop med idén om abort som en rättighet? Frågan om surrogatmödraskap/värdmödraskap – hur går den ihop med rätten att bestämma över sin kropp?

Varför tycker du att människor ska komma till konferensen?

– För att lära och få perspektiv.

Läs hela programmet för konferensen här >>

Posted in: Blogg