Välkommen till konferensen om kulturarv och mänskliga rättigheter!

Runt om i världen engagerar sig människor i kampen för mänskliga rättigheter. För kvinnors rätt till mödravård och abort, för hbtq-­personers rättigheter, för flyktingars rätt till asyl eller transpersoners rätt att slippa tvångssteriliseringar. Också Sveriges historia är en berättelse om människor som har kämpat för rätten att rösta, rätten att få använda sitt eget språk, rätten till en dräglig lön och säker arbetsmiljö, om kampen för ett självständigt liv eller rätten till sin sexualitet. Varmt välkommen till en konferens om hur vi genom kulturarv och kamp bygger en gemensam framtid.

PROGRAM

Obs! Konferensen är fullbokad, om du anmäler dig så ställer du dig i kö och blir meddelad om plats vid eventuella återbud.

Tema: Mänskliga rättigheter och kulturarv.
Tid: 16 november kl. 9.30-17.00
Plats: Tekniska museet i Stockholm.
Konferensen är avgiftsfri.
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig >>

Lokalen rymmer 180 personer, är tillgänglig och har hörselslinga. Konferensen teckenspråkstolkas.

Utställning:

Under konferensen kommer också en miniversion av utställningen 100 % kamp – Sveriges historia att visas på Tekniska museet.

Moderator under dagen är Anna Furumark, projektledare för Heterogena kulturarv.

Program:

Klicka här för att ladda ner hela programmet som pdf.

Kl. 9.00-9.30: Kaffe

Kl. 9.30-11.00: Rättighetskamp och konflikt som perspektiv i historieskrivning och kulturarv
Talare : Åsa Marnell, Anna Furumark, Mikael Eivergård, Lena Lennerhed

Kl. 11.00-12.00: Föremål och miljöer laddade med rättighetskamp
Talare: Rita Paqvalen, Alexandra Larsson

Kl. 12.00-13.00: Lunch på egen hand, det finns flera möjligheter på något av de närliggande museerna

Kl. 13-14.30: Att stärka hotade och svagt ställda mänskliga rättigheter genom att uppmärksamma rättighetskamp i samtiden och historien
Talare: Christine Bylund, Tove Fahlgren, Hanna Seijlitz

Kl. 14.30-15.00 kaffe

Kl. 15.00-16.30: Mänskliga rättigheter och kulturarv – Sveriges framtid
Föreläsningar bland annat om FN-konventioner, MR och funktionsrätt med Lars Lindberg, om Ulleråker som kulturarv med forskaren Hedvig Mårdh, Riksarkivet om flyktingarkiven och kampen för asyl nu och då. Som avslutning blir det sammanfattande diskussioner med dagens talare och publiken.

Föreläsare:

Sexualitet och politik i det svenska 1900-talet – Lena Lennerhed

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria. Hennes forskning har i första hand fokuserat idéer och föreställningar om sexualitet och kön. Doktorsavhandlingen Frihet att njuta (1994) behandlar 1960-talets svenska sexliberalism. Hon har därefter analyserat sexuell reform och 1930- och 40-talets RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) i boken Sex i folkhemmet (2002). År 2008 utkom Historier om ett brott. Illegala aborter i Sverige på 1900-talet, och under 2017 utkommer Kvinnotrubbel. Legal abort i Sverige 1938-1974. Från och med 2017 ingår Lennerhed tillsammans med historikern Jens Rydström vid Lunds universitet i ett VR-finanierat forskningsprojekt med namnet När staten inte räcker till. Aids och det civila samhället.

Röster, rörelser och rättvisekamper i Finland – Rita Paqvalén

Rita Paqvalén är verksamhetsledare för servicen Kultur för alla och projektledare för projektet Finland 100 – I regnbågens färger. Hon är litteraturvetare i grunden och har varit verksam tidigare som bl.a. universitetslektor och forskare, festivalarrangör samt projektkoordinator för kulturhuvudstadsåret Åbo 2011. Hon är fackboksförfattare och har skrivit texter samt gett ut böcker om bl.a. nordisk litteratur, finlandssvensk teater, kulturhistoria, feminism och queerkultur.

Dags att göra kampen för transpersoners rättigheter till en del av den allmänna historien – Alexandra Larsson

Alexandra Larsson var den första i Sverige att genomgå en könskorrigering och fortsätta arbeta inom Försvarsmakten. Hon är även öppet lesbisk och har varit engagerad i transpersoners rättigheter i Sverige. Larsson är en av de som jobbade hårt för att RFSL skulle inkludera arbetet för transpersoner i sin verksamhet och 2001 inkluderade organisationen också bokstaven ”T” (för ”transpersoner”) i begreppet ”HBT” (där ”H” står för ”homosexuella” och ”B” för ”bisexuella”) i sin ändamålsparagraf. Hon satt i RFSL:s förbundsstyrelse under åren 2001–2003 och 2005–2008.[2] Hon var en av personerna som grundade föreningen HoF (Homo-, bisexuella och transpersoner i Försvarsmakten) år 2001. I sin tjänst hos Försvarsmakten har hon placering i Högkvarteret där hon är ansvarig för att ta fram koncept för nya arbetsmetoder för de senaste mjukvaruprodukterna inom ett av försvarsmaktens största IT-projekt.

Kulturarvets möjligheter – etnologisk metod och politiska förändringsprocesser – Christine Bylund

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå universitet. I sitt avhandlingsprojekt undersöker Bylund hur personer med normbrytande funktionalitet (funktionsnedsättning) har tänkt kring och hanterat möjligheten att bilda familj och leva i relationer beroende på vilken typ av stöd de fått, eller inte fått, från välfärdsstaten. Stödet kan vara till exempel personlig assistans, ledsagning, boendestöd, hemtjänst eller liknande. Fokus är att undersöka hur olika möjligheter och uppfattningar kan ha förändrats genom livet och i takt med att olika typer av stöd införts eller försämrats.

Vägra vara svensk! – Tove Fahlgren

Tove Fahlgren är undersköterska, samisk aktivist, queersame och feminist. Tove arbetar som undersköterska på ett demensboende i Härnösand. Tidigare har hon har suttit i styrelsen för QueerSámit och RFSL Ungdom samt varit en av projektledarna för Queering Sápmi och grundarna till världens första Sápmi Pride.

Dövas historiska kamp för teckenspråk och sin kultur för en hållbar framtid – Hanna Sejlitz

Hanna Sejlitz är generalsekreterare på Sveriges Dövas Riksförbund. Hennes engagemang i dövrörelsen och i andra rättighetsorganisationer i olika roller som förtroendevald, ideell ledare och anställd sträcker sig runt 30 år. Hon har också varit aktiv internationellt både inom politik och idrott. I många år var hon en del av Sveriges basketlandslag för döva och vann då Deaflympicsguld.

Hur påskynda genomförandet av funktionsrättskonventionen? – Lars Lindberg

Lars Lindberg är projektledare för Från snack till verkstad – mänskliga rättigheter i praktiken och som drivs av Funktionsrätt Sverige. Han har varit engagerad i funktionshinderrörelsen sedan tonåren och varit samordnare av funktionshinderpolitiken på socialdepartementet. Han har även skrivit flera böcker och artiklar om diskrimineringslagstiftning, forskning och funktionshinderpolitik.

Karin Kock och kampen för asylrätt – Karin Kvist Geverts
Karin Kvist Geverts är historiker och har forskat om svensk flyktingpolitik och judiska flyktingar under andra världskriget och förintelsen. Hon arbetar för närvarande som utredare på Kungliga biblioteket inför demokratijubileet.

Mänskliga rättigheter i arkiven – Ulf Jönson och Kerstin Söderman
Ulf Jönson och Kerstin Söderman är arkivarier på Riksarkivet och arbetar brett med arkivfrågor samt specifikt med flyktingarkiv.