Posted by on oktober 18, 2017

Rita Paqvalén

Kampen mot diskriminering är långt ifrån över, men genom att lära oss mer om dess historia blir vi väl rustade för att fortsätta kämpa för lika rättigheter och lika möjligheter. Det säger Rita Paqvalén,  bland annat litteraturvetare, fackboksförfattare och ledare för projektet Finland 100 – I regnbågens färger. När hon talar på konferensen står hbtq-kampen och andra rättvisekamper i fokus.

Rita Paqvalén är också verksamhetsledare för servicen Kultur för alla och har tidigare varit verksam som bland annat universitetslektor och forskare, festivalarrangör samt projektkoordinator för kulturhuvudstadsåret Åbo 2011. Hon har skrivit texter och gett ut böcker om bland annat nordisk litteratur, finlandssvensk teater, kulturhistoria, feminism och queerkultur.

Vilken MR-fråga kommer du att prata om på konferensen?

– Jag kommer att tala om hbtq-kampen och om andra rättvisekamper. Jag är speciellt intresserad av minoriteter inom minoriteten, och hur vi kan skapa queera narrativer som är inkluderande, spretiga, motstridiga och mångstämmiga. Jag kommer också att tala om minnesorganisationernas ansvar.

Varför tycker du att den frågan är aktuell och viktig?

– Vi lever i en tid där demokratifrågor och många grundläggande mänskliga rättigheter hela tiden är hotade och ifrågasatta. Därför är det viktigt att påminna om vad mänskliga rättigheter egentligen handlar om och om att de rättigheter vi har idag inte alltid varit självklara och att de föregåtts av en lång kamp. Denna kamp är långt ifrån över – det finns många grupper i våra samhällen som fortfarande utsätts för strukturell diskriminering och många av de tidigare erhållna rättigheterna har under de senaste åren hotats eller kringskurits kraftigt. Det är därför dags att vakna och tillsammans arbeta för att trygga allas rätt till lika möjligheter. Kunskap är ett gott medel i kampen.

Varför tycker du att människor ska komma till konferensen?

– För att få ny kunskap och nya samarbetspartners. För att hitta nya perspektiv på Sveriges och människorättskampernas historia, redskap för hur dessa perspektiv kan inkluderas i en kulturpraktik och idéer för hur vi alla kan delta i kampen för en jämlikare värld.

Posted in: Blogg