Hanna Sejlitz: Viktigt att normbrytande grupper kommer till tals

Okt. 26, 2017 by

Hanna Sejlitz är generalsekreterare i Sveriges Dövas Riksförbund. Dessutom medverkar hon på 100 % kamp – Sveriges framtid.
– Jag kommer att prata om dövas kamp för våra språkliga rättigheter och vår kultur, säger hon.